Sijoittaminen on kaikkien ulottuvilla – naiset valloittavat sijoitusmaailmaa askel kerrallaan

Sijoittaminen on pitkään ollut maskuliinisen harrastuksen maineessa, mutta ajat ovat 2020-luvulla viimein muuttumassa. Nykyään yhä useammat naiset astuvat rohkeasti sijoitusmaailmaan ja osoittavat teoillaan, ettei sijoittaminen ole vain pukumiesten asia. 

Parhaimmillaan sijoittaminen tarjoaa mahdollisuuden taloudelliseen itsenäisyyteen, varallisuuden kasvattamiseen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Sijoittamiseen sisältyy kuitenkin myös riskejä, jotka etenkin uusien sijoittajien on hyvä ottaa huomioon ennen rahan siirtämistä kohteeseen tai toiseen.

Tässä artikkelissa kerromme, miten kuka tahansa voi oppia sijoittamaan ja annamme käytännön vinkkejä sijoitusharrastuksessa alkuun pääsemiseen.

Miksi ja miten sijoittaminen on kannattavaa?

Sijoittaminen on tapa laittaa rahaa tai muita resursseja tuottaviin kohteisiin tavoitteena saada niistä taloudellista hyötyä. Huolella valitut ja menestyksekkäät sijoituskohteet auttavat toteuttamaan unelmia ja kasvattavat varallisuutta. 

On tärkeä painottaa, että hyväkin sijoitus voidaan myös menettää joko osittain tai kokonaan. Sijoitusten arvo ja menestys ei kuitenkaan riipu pelkästä sattumasta, kuten netin rahapeleissä, joissa riippumattomat algoritmit arpovat voittajat. Pelaamisessa ennakkotaitoja ei tarvita ja jokainen pelikerta on yhtä jännittävä.

Sijoitusten onnistumista tai epäonnistumista puolestaan määrittävät muun muassa yleinen markkinatilanne, talouden kasvu, inflaatio, korkotason muutokset ja geopoliittiset tapahtumat. Osakkeisiin tai yrityksiin sijoittaessa yhtiön liiketoiminnan terveys ja tulevaisuuden näkymät ovat tärkeitä tekijöitä. 

Tulosraportit, yrityksen strategia, kilpailuasema ja johto voivat muuttaa osakkeiden arvoa. Menestyksekkäät sijoittajat seuraavatkin sijoituksiaan ja markkinoita aktiivisesti. He pysyvät ajan tasalla talousuutisista ja tapahtumista sekä päivittävät tietojaan monesta eri lähteestä.

Myös sijoituksen ajoitus, eli oikea hetki ostaa tai myydä, voi vaikuttaa sijoitusten menestykseen merkittävästi. Koska osto- tai myyntihetken ajoittaminen markkinoiden muutoksiin on kuitenkin vaikeaa, monet sijoittajat suosivat pitkäaikaista strategiaa, jossa tavoitteena on hyödyntää markkinoiden pitkän aikavälin tasaista kasvua.

Riskinsietokyky ja sijoituskohteiden hajauttaminen 

Jokaisella sijoittajalla on oma riskinsietokykynsä, eli kyky kestää sijoitusten arvon vaihtelua tai mahdollisia tappioita. Sijoittajan tulisi aina valita sijoitukset, jotka ovat linjassa hänen budjettinsa ja ajatusmaailmansa kanssa. Tarkoituksena ei ole menettää yöunia, vaan hallita käytössä olevia rahavaroja itselleen mukavalla tavalla.

Sijoitusten hajauttaminen eri omaisuusluokkien, kuten osakkeiden, joukkovelkakirjojen ja kiinteistöjen, välillä voi auttaa vähentämään riskiä ja tasaamaan tuottoja. Hajauttamalla sijoitukset eri kohteisiin vältetään myös liiallista riippuvuutta yksittäisistä sijoituksista. Vastuullinen sijoittaja muistaa, ettei hän koskaan sijoita enempää rahaa kuin hänellä on vara menettää.

2020-luvun alkuvuosina syntyi sosiaalisessa mediassa, etenkin tiktokissa ja reddit-sivuston WallStreetBets yhteisössä suuntaus jossa pörssissä pelattiin kuten kasinolla. Tähän lisäsivät kierroksia kaikkien omaisuusluokkien nopea arvonnousu, halpa raha ja uudenlaiset sijoitussovellukset.

Ennalta-arvattavasti näissä korkean riskin sijoituksissa suurin osa piensijoittajista on jäänyt lopulta tappiolle.  

Sijoittamisen aloittaminen – näin pääset alkuun

Sijoittamisen, kuten minkä tahansa harrastuksen, alkuvaiheessa on tärkeää hankkia perustiedot ja ymmärrys sijoitusmaailmasta. Lue kirjoja, seuraa alan podcasteja, blogeja ja uutisia, ja osallistu sijoitusaiheisiin webinaareihin tai kursseille. Tutustu sijoittamisen perusteisiin ja harkitse osakesijoittamisen tai muiden sijoitusmuotojen aloittamista. 

Myös mentorointiohjelmat voivat tarjota arvokasta tukea. Mitä enemmän ymmärrät kaikenlaisista talousasioista, sitä paremmin voit hallita omaa talouttasi.

Selvitä seuraavaksi, mitä haluat saavuttaa sijoittamisella. Onko tavoitteenasi lyhyen aikavälin tuotot vai pitkäaikainen varallisuuden kasvattaminen? Päämäärien selkeyttäminen auttaa suunnittelemaan sijoitussalkkua ja tekemään parempia päätöksiä.

Varmista, että ymmärrät riskit ja hajauta sijoituksesi eri omaisuusluokkien välillä. Älä laita kaikkia munia yhteen koriin, vaan hajauta sijoitukset eri kohteisiin. Monipuolinen sijoitussalkku voi auttaa vähentämään riskiä ja tasaamaan tuottoja.

Aloita pienin askelin, sillä sijoittaminen ei vaadi suuria summia. Voit aloittaa säästämällä pieniä summia kuukausittain ja sijoittamalla ne esimerkiksi indeksirahastoihin tai osakkeisiin. Tärkeintä on ryhtyä toimeen ja antaa sijoitusten kasvaa ajan myötä.

Sijoituskohteet oman maun mukaan

Sijoituskohteita on monia erilaisia, ja niistä sopivimpien valinta riippuu omista tavoitteista, riskinsietokyvystä ja taloudellisesta tilanteesta. Sijoittamalla voit myös vaikuttaa omiin arvoihin ja tukea kestävää kehitystä suosimalla kohdevalinnassa esimerkiksi vihreään energiaan erikoistuneita yrityksiä.

Yleisimpiä ja aloittelijoille sopivia sijoituskohteita ovat:

  • Osakkeet: Osakkeet ovat osuuksia yrityksistä. Ostamalla osakkeita voit omistaa pienen osan yrityksestä ja jakaa sen tuotot. Osakkeiden arvo vaihtelee kohteen ja markkinoiden mukaan.
  • Joukkovelkakirjat: Joukkovelkakirjat ovat velkakirjoja, joita liikkeeseenlaskijat, kuten yritykset tai valtiot, tarjoavat sijoittajille. Sijoittaja saa sijoitetun pääoman takaisin korkoineen tiettynä ajanjaksona.
  • Rahastot: Rahastot ovat sijoitusyhtiöiden hallinnoimia sijoituskohteita, jotka keräävät sijoittajien varoja ja kiinnittävät ne erilaisiin omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin tai kiinteistöihin. Rahasto tarjoaa hajauttamisen etuja ja ammattimaista salkunhoitoa.

Kokeneemmat sijoittajat voivat kokeilla seuraavia kohteita:

  • Kiinteistöt: Kiinteistösijoittaminen tarkoittaa kiinteistöjen ostamista ja omistamista tuottojen saamiseksi. Se voi sisältää asuntojen, toimistotilojen tai liiketilojen hankkimista ja vuokraamista, ja edellyttää kookasta budjettia.
  • Kulta ja muut raaka-aineet: Sijoittaminen kultaan ja muihin raaka-aineisiin voi tarjota suojaa inflaatiota vastaan ja monipuolistaa sijoitussalkun sisältöä.
  • Kryptovaluutat: Kryptovaluutat, kuten Bitcoin ja Ethereum, ovat digitaalisia valuuttoja, joiden arvo perustuu teknologiaan ja markkinakysyntään. Kryptovaluuttojen sijoittaminen on riskialtista, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden suuriin tuottoihin.

Ennen sijoittamista mihin tahansa kohteeseen on tärkeää tehdä perusteellista tutkimusta ja hankkia ajantasaista tietoa. Sijoittamiseen liittyy aina riski, ja sijoitusten tuotot ja tappiot voivat vaihdella suurestikin. Käänny tarvittaessa ammattilaisen puoleen, ja anna kokeneiden sijoittajien valita kohteet puolestasi. 

Naisten nousu sijoitusmaailmassa

Tänä päivänä yhä useammat naiset ovat tehneet sijoittamisesta osan taloudellista suunnitteluaan. Heidän esimerkkinsä ja osaamisensa ansaitsevat tunnustusta ja kannustavat muitakin astumaan ulos mukavuusalueeltaan.

Esimerkiksi ”Mimmit sijoittaa” on suomalainen yhteisö, joka tukee ja vie eteenpäin naisten sijoittamista ja taloudellisen osaamisen kehittämistä. Liike on osa laajempaa kansainvälistä Women in Finance -liikettä, joka pyrkii edistämään naisten osallistumista talous- ja sijoitusalan ammatteihin sekä lisäämään naisten taloudellista itsenäisyyttä.

Yhteisö tarjoaa erilaisia koulutus- ja verkostoitumismahdollisuuksia, kuten tapahtumia, webinaareja, sijoitusklubeja ja mentorointiohjelmia. Jäsenet voivat jakaa kokemuksiaan ja oppia uutta. Tavoitteena on luoda turvallisempi ja inklusiivisempi sijoitusympäristö kaikille sukupuolesta riippumatta. Yhteisöön liittyminen tarjoaa arvokasta tietoa, tukea ja rohkaisua sijoitusmaailmassa. Samalla se auttaa muuttamaan stereotyyppisiä käsityksiä siitä, kenellä on oikeus ja kyky sijoittaa.

Jätä kommentti