Ratkaisuja ylivelkaantumiseen

Talous- ja velkaneuvonta

Aiempi kunnallinen velkaneuvonta siirtyi 1. tammikuuta 2019 alkaen valtion oikeusaputoimistojen järjestämisvastuulle. Maksuton palvelu on tarkoitettu kaikille yksityishenkilöille ja myös pienyrittäjille. Asiakas voi kotikunnasta riippumatta olla yhteydessä mihin tahansa oikeusaputoimistoon. Palveluun on mahdollista olla myös videoyhteydessä kotikoneelta.

Talous- ja velkaneuvonnassa tilanne kartoitetaan, ja laaditaan suunnitelma talouden tasapainottamiseen ja velkojen järjestämiseen. Neuvojat voivat tarpeen vaatiessa myös avustaa velkojen sovittelussa ja velkajärjestelyn hakemisessa käräjäoikeudelta.

Maksujärjestely suoraan velkojan kanssa

Voit neuvotella velkojan kanssa maksusuunnitelman muuttamisesta. Maksuaikaa voidaan pidentää, tai eriä pienentää. Talous- ja velkaneuvonta voi auttaa tässä prosessissa.

Järjestelylainat

Henkilöille joilla on useita eri velkoja, niiden yhdistäminen saattaa olla hyvä ratkaisu. Yhden velan hoitaminen selkeytää tilannetta. Järjestelylainaa voi hakea pankista, tosin aiemmat luottohäiriöt voivat olla esteenä. Silloin on mahdollista hakea Takuusäätiön takausta. Sen saaminen on mahdollista yksityishenkilölle jonka elämäntilanne on vakiintunut. Takauksen voi saada vain kerran.

Sosiaalinen luototus

Sosiaalista luototusta järjestävät kunnat. Sen tarjoaminen ei ole pakollista, joten käytännöt voivat vaihdella asuinkunnan mukaan.

Velkajärjestely

Velkajärjestely on viimeisijainen ratkaisu tilanteessa jossa veloista selviytyminen ei muuten ole mahdollista. Maksykyvyn pitää olla heikentynyt pidempiaikaisesti, ja velkojen määrän niin suuri että muut tavat eivät ole mahdollisia.

Esteitä velkajärjestelyyn pääsemiselle voivat olla muun muassa seuraavat seikat:

  • Maksykyvyttömyys on väliaikaista, ja johtuu esimerkiksi opiskelusta tai äitiyslomasta
  • Maksuvelvollisuus on määrätty rikoksen perusteella
  • Velka on seurausta laiminlyönneistä, sopimattomasta menettelystä tai keinottelusta elinkeinotoiminnassa
  • Omaisuutta on järjestelty tahallisesti velkojien ulottumattomiin
  • Ulosottomenettelyyn liittyvä pakoilu tai salailu
  • Virheellisten tietojen antaminen velkojille
  • Ylivelkaantuminen on ollut tahallista, eli velkaa on otettu täydessä ymmärryksessä siitä että takaisinmaksu on mahdotonta
  • On muita syitä olettaa että maksuohjelmaa ei noudateta

Esteet eivät ole ehdottomia, velkajärjestely on painavin syin mahdollista myös niistä huolimatta. Kokonaisharkinta ratkaisee. Pääsääntöisesti velkajärjestelyyn pääsee vain kerran.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *