Verksamhet

Ne-Rå fungerar enligt lågtröskelprincipen och servicen är öppen för alla. Till Ne-Rå kan man komma då man behöver handledning i att hitta rätt social service eller bidrag, information om bostadmöjligheter och hjälp med  att fylla i blanketter. Man kan också vända sig till Ne-Rå, när livssituationen ändras och det är svårt att veta, hurdana service det finns. Med verksamheten försöker man främja människors egna resurser och stöda dem att klara sig i olika livssituationer och livsskeden.

För det praktiska arbetet ansvarar finsk- och svenskspråkiga högskolestuderande, som får handledning av personalen. Ne-Rå betjänar på finska, svenska engelska och somaliska. Du kan besöka eller ringa Ne-Rå. Du kan också kontakta oss via e-post då vi närmast ger information och hänvisar vidare vid behov.

Verksamhetsprinciper:
  • Jämlikhet; rådgivningen är öppen för alla medborgare
  • Konfidentialitet; de studerande har tystnadsplikt
  • Anonymitet; du får vara anonym
  • Avgiftsfri service; Ne-Rå:s service är helt gratis
  • Oberoende; Ne-Rå fungerar utanför den offentliga serviceapparaten
Förebyggande av marginalisering Ne-Rå organiserar också evenemang som Papper i ordning, arrangerar grupper och kurser och erbjuder enskilda föreläsningar om olika aktuella teman.


Kielikurssi_31.1 (55 of 63)