Kontakt

Rådgivningen Ne-Rå
Sturegatan 11
00510 Helsingfors
tel 046 850 9282

Heli Määttänen
Tel 045 773 11367
heli.maattanen (a) kalliola.fi

Juuso Frilander
Tel 046 850 9282
juuso.frilander (a) kalliola.fi


www.ne-ra.fi
facebook.com/kalliolansetlementtitalo
twitter.com/KalliolanS
#kalliola