Inlärningsmiljö

Studerande från Arcada, Metropolia och Diak kan utföra olika praktikperioder och valfria studier på Ne-Rå. Studerandena har också möjlighet att göra examensarbete i Ne-Rås sammanhang. Även andra yrkeshögskolors studerande kan höra sig för.

Ne-Rå erbjuder en mångsidig inlärningsmiljö. Studerandena deltar i planering, informering av verksamhete och rapportering, och ansvarar för klientarbete med stöd av verksamhetsplaneraren. Mer erfarna studerande sköter självständigt utlokaliserad rådgivning. Vi uppmuntrar också studerandena att föra fram idéer och att ta initiativ. Studerandena kan också under sin praktik period på Ne-Rå göra projekt med hjälp av sina egna mål och med hjälp av Ne-Rås verksamhet. Dessa projekt är ofta en del av den så kallade utveklingsuppgiften som ofta hör till praktikperioden.

Lärandet stöds också av ett antal besök till både den offentliga och den tredje sektorns verksamheter.

Klientarbetet är studerandenas viktigaste uppgift och de arbetar i par, som gör det möjligt att dela på ansvar och utbyte av kunskap. Dessutom stöder det den gemensamma reflektionen av mötet. I klientsituationer är det de studerande som lyssnar och gör en sammanfattning av situationen, ger information och vid behov, hänvinsar till andra tjänster. Att söka information och att fördjupa sig i situationen är en viktig del. Målet är att stödja människornas egna resurser och ge stöd i vardagen. 

De studerande får stöd av de fastanställda och de handledande lärarna. Man erbjuder också organiserad vägledning för de studerande.

Observera att Ne-Rås verksamhet slutar den 23.5.2019.

Vår verksamhet pågår normalt ännu hela våren.