Frivilligverksamhet

Ne-Rå erbjuder möjligheter till frivilligarbete. Frivilliga jobbar på Ne-Rå eller tar hand om den utlokaliserade verksamheten enligt Ne-Rås verksamhetsprinciper. Via Ne-Rå är det också möjligt att delta i olika frivilligverksamheters evenemang och händelser.  Ne-Rås frivilliga ger också stöd till människor som behöver besöka olika myndigheter. Som frivilligarbetare på Ne-Rå får du delta i Kalliolan Setlementtis kurser i frivilligverksamhet. Kontakta Ne-Rås personal för att veta mera!