Aktuellt

Ne-Råns fria grupper / i samarbete med frivilliga aktiviteter fortsätter under hösten. God sommar!

Vi informerar också om gruppernas verksamhet på FB-sidorna i Kalliola-huset.