Vapaaehtoistoiminta

Ne-Råssa harjoitteluja tai muita opintoja suorittaneiden opiskeljioiden on mahdollista toimia vapaaehtoisina.   Vapaaehtoiset voivat tehdä neuvontatyötä, antaa pitkäjänteisesti asiointitukea, vetää ryhmiä tai osallistua tempauksiin ja tapahtumiin, joissa Ne-Rå on yhtenä toimijana.  Ne-Rån vapaaehtoisia on ollut mukana alueellisissa tapahtumissa tai Kalliolan setelementin järjestämissä tilaisuuksissa. Ne-Rån vapaaehtoiset voivat osallistua Kalliolan setlementin vapaaehtoistoiminnan kurssille, virkistyksiin ja toiminnanohjauksiin.

Muut kuin opiskelijat voivat tulla vapaaehtoisiksi vapaaehtoistoiminnan kurssin kautta. Koulutus toteutetaan yhteistyössä muiden Kalliolan setlementin kansalaistoiminnan järjestäjien kanssa 1-2 kertaa vuodessa. Vapaaehtoisia haetaan erityisesti asiointitukihenkilöiksi, jotka voivat tukea ihmisiä pitkäjänteisesti talousasioiden hallinnassa. Lisäksi vapaaehtoisia tarvitaan ajoittain neuvonnassa, ryhmien vetämisessä, tapahtumien ja tempauksien toteutuksessa. Myös omia toimintaideoita otetaan vastaan!   

 Kielikurssi_31.1 (48 of 63)