Matalan kynnyksen neuvontapiste - projekti 2004-2007

Matalan kynnyksen neuvontapiste –projekti oli Kalliolan setlementin ja sosiaalialan korkeakoulujen yhteishanke, jonka tavoitteena oli kehittää kansalaislähtöinen matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli ja yhteistoimintaa yhteistoimintaa korkeakoulujen ja kansalaisjärjestön kesken. Tavoitteena oli myös luoda uudenlainen oppimisympäristö sosiaalialan korkeakouluopiskelijoille. Edelleen hankkeessa pyrittiin selvittämään matalan kynnyksen neuvontapalveluiden tarpeen laajuutta. Projektia rahoitti Ray ja sen toimijoina olivat Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitos ja Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia (nyk Metropolia) ja Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola.

Projektissa perustettiin vuonna 2005 kansalaisille avoin neuvontapiste Ne-Rå, josta tuotettiin hankkeessa myös toimintamalli. Keskeinen neuvontapisteen toimintaidea on kategorisoimattomuus ja kansalaisten mahdollisuus ottaa yhteyttä ilman ajanvarausta. Keskeisinä toimijoina ja työntekijöina ovat opiskelijat. Neuvontapisteen toiminta tavoitti yli 1300 yhteydenottajaa ja keskeiset asioinnin aiheet liittyivät toimeentulon ongelmiin ja asumiseen. Monet asiakkaat olivat uudenlaisessa elämäntilanteessa eivätkä tienneet minne ottaa yhteyttä ja miten edetä. Useat asiakkaat kaipasivat myös tukea valitusten ja selvitysten tekemiseen. Toiminnasta saatu palaute oli hyvää. Erityisesti arvostettiin mahdollisuutta kiireettömään kohtaamiseen.

Neuvontapiste oli monipuolinen oppimisympäristö opiskelijoille, joita oli hankkeessa noin 200. Opiskelijat oppivat neuvontatyön kautta tuntemaan palvelujärjestelmää ja saivat valmiuksia kohdata monenlaisissa tilanteissa olevia ihmisiä.

Projektin raportti on luettavissa ohessa. Raportissa on kuvattuna myös neuvontapisteen toimintamalli ja korkeakoulujen ja setlementin yhteistoiminnan malli.

Tulostettava pdf-versio Matalan kynnyksen neuvontapiste -projektin loppuraportista.