Toiminta

Ne-Råssa annetaan sosiaalipalveluihin, etuuksiin ja asumismahdollisuuksiin liittyvää neuvontaa ja ohjausta, autetaan hakemusten täyttämisessä ja annetaan mahdollisuuksien mukaan asiointitukea viranomaisten luokse. Ne-Råssa voi myös käydä juttelemassa muista mieltä askarruttavista asioista ja saada ohjausta palveluihin. Ne-Rå toimii matalan kynnyksen periaatteella, jolloin kuka tahansa voi ottaa yhteyttä ilman ajanvarausta.  Toiminnan tavoitteena on tukea ihmisiä tarvittavien palvelujen saamisessa ja omien asioiden edistämisessä. Apua saa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja somaliksi.

Neuvontapisteeseen voi ottaa yhteyttä käymällä tai soittamalla. Neuvoa voi kysyä myös sähköpostitse, jolloin pyritään ensisijaisesti tiedottamaan palveluista. Sähköpostiin ei tietoturvasyistä toivota laitettavan henkilötietoja.  

Neuvojina toimivat sekä sosiaalialan opiskelijat että työntekijät. 

Toimintaperiaatteet:

  • Tasa-arvoisuus; neuvontapiste on avoinna kaikille.
  • Luottamuksellisuus; opiskelijat ja työntekijät ovat vaitiolovelvollisia.
  • Nimettömyys; neuvontapisteessä voi halutessaan asioida anonyymisti.
  • Riippumattomuus; Ne-Rå on järjestön ylläpitämää toimintaa. 
  • Syrjäytymisen ehkäisy ja vastustaminen

Neuvontatyön lisäksi Ne-Rå järjestää kurssi- ja ryhmätoimintaa sekä teemapohjaisia luentoja ja tempauksia. Neuvontaa jalkautetaan jonkin verran yhteistyökumppaneiden tiloihin. Ne-Rån muutettua Kalliolan setlementtitaloon järjestetään monia toimintoja yhteistyössä muiden talossa toimivien työntekijöiden kanssa.

Toimintaa toteutetaan yhteistyössä sosiaalialan korkeakoulujen kanssa. Rahoittajana on  STEA ja ylläpitäjänä Kalliolan setlementti ry. 

Kielikurssi_31.1 (55 of 63)