Opiskelijoiden kokemuksia

"Opin Ne-Råssa työskennellessäni mielettömän paljon. Aluksi koin tarvittavan tiedon määrän valtavan turhauttavaksi, kunnes ymmärsin, että tärkeintä on olla läsnä ja tehdä parhaansa. Ammatti-identiteettini rakentui ja tarkentui harjoittelun aikana, ja itsevarmuuteni sosiaalialan ammattilaisena kasvoi. Parityöskentely muiden opiskelijoiden kanssa oli minulle uusi, hieno kokemus: toisesta ihmisestä saa aina tukea omaankin työskentelyynsä ja jokainen asiakastapaaminen on oppimismahdollisuus. Välillä tuntui pahalta, jos koki, ettei osannut auttaa asiakasta - mutta asiakastyössä sain myös onnistumisen kokemuksia kiitollisten ja hymyilevien asiakkaiden muodossa!"

"Ne-Råsta tehdyt tutustumiskäynnit oli aivan loistava tapa tutustua sosiaalialan kenttään. Sai nähdä tosi erilaisia paikkoja "livenä" ja kuulla alan ammattilaisten kokemuksia omasta työstään. Käynnit auttoivat sekä lisäämään omaa tietämystä siitä mitä kaikkia paikkoja ja palveluita on tarjolla että hahmottamaan sitä, missä sitä itse voisi sitten isona työskennellä... Itse pääsin käymään esim. turvakodissa, sosiaalipäivystyksessä, nuorisokodissa ja s-infossa noin vain joitain mainitakseni."

"Asiakkaita Ne-Råssa kävi laidasta laitaan kysymässä erilaisista aiheista, elatusavusta ja toimeentulosta terapiaan. Mitään selkeätä yhtä ongelmaa asiakkailla ei ollut, mikä olisi noussut esiin. Jonkun verran kuuntelevana korvana tuli oltua, mikä ehkä asiakkaille Ne-Råssa on varmaan yksi niistä tärkeimmistä asioista. Toimeentuloon liittyvistä huolista asiakkaat puhui aika paljon, ja toimeentulotukihakemus tuli tutuksi, myös valituksia erilaisista päätöksistä tuli muutama tehtyä. Suurin haaste asiakastyössä oli se, että tunsi itsensä niin tietämättömäksi koko ajan. Asiakkaat kysyi kuitenkin asioista niin eri aloilta ja jutuista, ettei niihin kaikkiin koskaan ollut suoraa vastausta. Asioita joutui paljon selvittelemään, joten opin kyllä todella paljon koko sosiaalialasta ja vähän muustakin. Positiivista oli se, että siellä kohtasi niin eri elämäntilanteessa eläviä ihmisiä. Sai hyvän kokonaiskuvan koko palvelujärjestelmästä ja näki myös sivullisena sitä, missä ahdingoissa ihmiset joskus elävät ja millaisia oravanpyöriä voi heidän elämässään olla." 

"Opin kahdeksan viikon harjoittelujaksollani Ne-Råssa erityisesti sen, että asiakastilanteissa tärkeintä on asiakkaan kuunteleminen sekä läsnäolo. Haastavaa oli erityisesti harjoittelun alussa se, kun en osannut vastata asiakkaiden kysymyksiin heti, mutta onneksi harjoitteluni edetessä ymmärisn, että minun ei tarvitsekaan tietää vastausta heti vaan minulla on aikaa selivttää tilannetta yhdessä asiakkaan kanssa. Tutustumiskäynnit olivat mielestäni todella antoisia ja niiden kautta oli mahdollisuus saada laajempaa kuvaa sosiaalialasta. Uskon, että harjoitteluni Ne-Råssa antoi minulle uusia kokemuksia ja tietoa joista on hyötyä myös tulevaisuutta varten".