Oppimisympäristö

Ne-Rå toimii sosiaalialan oppimisympäristönä Arcadan, Metropolian ja Diakin sosionomikoulutuksen opiskelijoille. Opiskelijat voivat suorittaa Ne-Råssa erimittaisia harjoitteluja, innovaatio- ja menetelmäopintoja, vapaavalintaisia opintoja tai tehdä opinnäytetyönsä neuvontapisteeseen liittyen. Myös muiden korkeakoulujen opiskelijat voivat tiedustella näistä mahdollisuuksista. 

Ne-Rå tarjoaa opiskelijoille monipuolisen oppimisen paikan. Opiskelijat vastaavat ohjatusti asiakastyöstä ja osallistuvat toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja raportointiin. Pitkäaikaiset opiskelijat hoitavat itsenäisesti asiakastyötä. Tiedottamisessa opiskelijoiden panos on erityisen tärkeä. Opiskelijat voivat toteuttaa Ne-Råssa pienimuotoisen projektin omiin tavoitteisiinsa ja neuvontapisteen toimintaan liittyen esimerkiksi jaksoon liittyvänä kehittämistehtävänä. Oppimista tukevat myös useat tutustumiskäynnit sekä julkisen että kolmannen sektorin toimipaikkoihin. Ne-Rå tarjoaa myös opinnäytetyön ja käytäntötutkimuksen aiheita. 

Neuvontatyö on opiskelijoiden päätehtävä. Opiskelijat työskentelevät tilanteissa pareittain, mikä mahdollistaa vastuun ja osaamisen jakamisen sekä tukee yhteistä reflektiota vertaisina. Neuvontatilanteissa opiskelijat kuuntelevat ja kartoittavat tilannetta, antavat tietoa ja ohjaavat tarvittaessa muiden palveluiden piiriin. Tiedonhaku ja selvitystyö ovat keskeisessä asemassa. Päämääränä on tukea ihmisen omia voimavaroja ja arjessa selviytymistä, ratkaisuja tilanteeseen etsitään yhdessä asiakkaan kanssa. Opiskelijat saavat tukea tehtäviinsä Ne-Råon henkilökunnalta. 

Huomaathan, että Ne-Rån toiminta on päättymässä kesällä 2019. Keväälle 2019 sovitut harjoittelut ja muu opiskelijayhteistyö toteutuu suunnitellusti, uusia harjoittelijoita ei kuitenkaan oteta enää syksylle.

  16.2.18_nera_promo (5 of 116)